TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ DUYURUSU

31 Aralık 2020

DUYURU   
           

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğümüzce,  09/07/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri  ile Yönetmeliğin 15 ila 21’inci maddeleri uyarınca,  Kastamonu ilinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, Kastamonu İl Tüketici Hakem Heyetinde bilirkişilik görevi yapmak üzere “Bilirkişi Listesi” oluşturulmuştur. 

 Bilirkişi Sicil ve Listesine kayıt amacıyla İl Müdürlüğümüze yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde, ilanda belirtilen bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilmiştir.

Söz konusu  Sicil Listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bu Duyuru, Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 18.nci Maddesinin  5.nci fıkrası gereği ilan edilen Bilirkişi Sicil Listesi TEBLİĞ yerine geçmektedir.