Kastamonu İli Yöresel Ürünlere Ait Kesinleşmiş Üretici ve Tedarikçi Listesi

22 Aralık 2020 

Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 31.08.2016 tarih ve 2016/2 sayılı Genelgesi uyarınca;
Resmi Gazetenin 06.08.2016 tarih ve 29793 Sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe giren Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesi doğrultusunda, İl Müdürlüğümüzce; İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce raf tahsisi yapılmak üzere yöresel ürünlerin tespiti amacıyla, Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği, Kastamonu, Tosya, Taşköprü ve İnebolu Ticaret ve Sanayi Odaları Kastamonu Belediye Başkanlığı ile 19 ilçe Belediye Başkanlıklarının Önerileri doğrultusunda hazırlanan, Yöresel ürünler ile üretici ve tedarikciler listesi 14.12.2020 tarihinde güncellenerek 14.12.2020-22.12.2020 tarihleri arasında 7 (yedi) gün süre ile web sitemizde yayınlanmıştır. 
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir itiraz olmadığından liste kesinleşmiş olup ekte yer almaktadır.
22.12.2020
 

 YÖRESEL ÜRÜNLER LİSTESİ⇒